• Psycholog, terapeuta pedagogiczny

  Eliza Komar

  Z wykształcenia psycholog, politolog oraz terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Terapia pedagogiczna. Stale poszerza wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Zgłębianie zagadnień z obszaru terapii trudności w uczeniu się, w tym wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem nabycia przez nie gotowości szkolnej od dawna stanowi jej pasję. Uwielbia pracę z dziećmi i to uczucie satysfakcji, gdy obserwuje postępy swoich podopiecznych.

   

  Oferta zajęć z terapeutą:

   

 • Terapia – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  Regularna terapia pedagogiczna, czyli oddziaływanie na przyczyny (tj. zaburzone analizatory, funkcje, ich integracja) i przejawy trudności w uczeniu się. Pomoc w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii  (a więc problemów np. z: czytaniem, pisaniem, myleniem podobnych liter, stosowaniem reguł ortograficznych, rozumieniem czytanego tekstu, niskim poziomem grafomotorycznym, koncentracją uwagi, pamięcią)  uwzględniająca opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego. Częstotliwość spotkań jest dostosowana do indywidualnych  możliwości dziecka i jego potrzeb.

  Spotkanie 45 min

  • PLN
 • Diagnoza dziecka pod kątem ryzyka dysleksji

  Cykl testów, obserwacja i wywiad z rodzicami mający na celu ocenę ryzyka dysleksji. Propozycja dla dzieci w wieku przedszkolnym o nieharmonijnym rozwoju lub zaobserwowanych deficytach poznawczych. Wczesna diagnoza i interwencja terapeutyczna może znacząco zmniejszyć a nawet uchronić dziecko przed niepowodzeniami w karierze szkolnej.

  Przygotowanie pisemnej diagnozy wraz z zaleceniami terapeutycznymi.

  2 spotkania po 50 min

  • PLN
 • Badanie dojrzałości szkolnej

  Cykl testów sprawdzających dojrzałość w zakresie funkcji i procesów poznawczych, poziomu sprawności ruchowej, w tym grafomotorycznej, ocena gotowości szkolnej w zakresie emocjonalno-motywacyjnym oraz społecznym, obserwacja dziecka i wywiad z rodzicami. Przygotowanie pisemnej diagnozy wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz propozycjami ćwiczeń i zadań do pracy z dzieckiem. W przypadku chęci czy potrzeb rodziców możliwe jest spotkanie w celu omówienia wyników badania oraz konsultacja za 2-3 miesiące w celu oceny postępów pracy i uzyskania dalszych zaleceń.

  Dwa spotkania po 60 minut

  • PLN
 • Diagnoza pedagogiczna

  Diagnoza funkcji i procesów poznawczych na podstawie cyklu testów poparta obserwacją  dziecka (podczas zajęć indywidualnych) oraz wywiadem z rodzicami.  

  Spotkanie 50 minut

  • PLN
 • Konsultacje i poradnictwo w zakresie dojrzałości szkolnej dziecka

  Spotkania z rodzicami mające na celu wsparcie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w klasie 1. (szczególnie dotyczy rodziców  sześciolatków). Według potrzeb i zagadnień, z którymi przychodzą rodzice, na spotkanie prosimy zabrać wytwory dziecka: rysunki, próby pisma, inne prace plastyczne, ewentualnie nagrania mowy czy filmy.

  Spotkanie 50 minut

  • PLN
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji – terapia indywidualna

  Wspomaganie rozwoju dzieci pod kątem stymulowania i usprawniania funkcji pozwalających wykształcić gotowość (dojrzałość) szkolną.

  Spotkanie 45 minut

  • PLN
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji – terapia grupowa

  Wspomaganie rozwoju dzieci pod kątem stymulowania i usprawniania funkcji pozwalających wykształcić gotowość (dojrzałość) szkolną. Dobór uczestników zajęć zatwierdza terapeuta pod kątem potrzeb korekcyjnych.

  Spotkanie 45 minut. Cena dotyczy jednego uczestnika.

  • PLN
 • Metoda Dobrego Startu

  Zajęcia wspierające rozwój dzieci przedszkolnych, których założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, percepcyjnych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami. 

  Spotkanie 30 min. Cena dotyczy jednego uczestnika w grupie 6-8 osobowej.

   

  • PLN
 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne 

  Spotkanie mające na celu przyjrzenie się zagadnieniom, trudnościom, z którymi przychodzi osoba zgłaszająca się. W miarę eksploracji wspólnie definiujemy problemy, rozpoznajemy przyczyny i zasoby, szukamy odpowiedzi, ustalamy priorytety i ścieżki do optymalnych rozwiązań. Rozmowa z elementami psychoedukacji pozwala rodzicowi przyjrzeć się sobie i dziecku z innej perspektywy, zrozumieć, nabrać dystansu, uczynić następny krok w stronę świadomego rodzicielstwa. 

  spotkanie 55 minut

  • PLN

Eliza Komar
terapeuta@radosneelfy.pl

Moje publikacje