• Psycholog

  Aneta Babiuk-Massalska

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Praca doktorancka pisana pod kierunkiem wybitnej postaci świata pedagogiki Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Liczne dodatkowe kursy rozwijające, w tym Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia, szkolenie z zakresu mutyzmu wybiórczego, wybrane kursy pedagogiki Marii Montessori. Wspiera Rodziców, Dzieci i Nauczycieli: w przedszkolach, szkołach oraz podczas wizyt domowych.

   

  Oferta zajęć z psychologiem:

   

 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz edukacyjne spotkania rodzinne

  Spotkania, w których uczestniczy rodzina (dorośli; dorośli i dziecko; dorośli i dzieci) oraz psycholog. Zaczynamy od rozmowy i poznania historii dziecka i rodziny. Rozpoznajemy obszary do pracy i zasoby opiekunów. Ustalamy cele i priorytety. Dorośli mogą liczyć na wysłuchanie, zrozumienie i wskazówki, które uczynią Ich relacje z dzieckiem bardziej świadomymi i radosnymi. Dziecku z kolei będzie się łatwiej żyło z refleksyjnymi rodzicami.

  spotkanie 55 minut

  • PLN
 • Edukacyjne spotkania rodzinne

  Spotkania, w których uczestniczy rodzina (dorośli; dorośli i dziecko; dorośli i dzieci) oraz psycholog. Zaczynamy od rozmowy i poznania historii dziecka i rodziny. Rozpoznajemy obszary do pracy i zasoby opiekunów. Ustalamy cele i priorytety. Dorośli mogą liczyć na wysłuchanie, zrozumienie i wskazówki, które uczynią Ich relacje z dzieckiem bardziej świadomymi i radosnymi. Dziecku z kolei będzie się łatwiej żyło z refleksyjnymi rodzicami.

  spotkanie 120 minut

  • PLN
 • Przygotowanie pisemnej diagnozy

  Dokument podsumowujący spotkania diagnostyczne, podczas których przeprowadzane jest profesjonalne badanie i rozpoznanie potrzeb, mocnych stron i obszarów do pracy dziecka. 

  • PLN
 • Zajęcia wspierające rozwój dziecka

  Psychopsoty to zajęcia indywidualne oraz grupowe. Zajęcia z Psychologiem, to ważny element wprowadzający dzieci w temat relacji i komunikacji. Pracujemy bowiem nad kompetencjami społecznymi i emocjonalnymi. Rozwijamy „emocjonalną inteligencję”.

  Spotkania z psychologiem mające na celu poznanie dziecka, budowanie relacji zaufania do samego siebie i drugiej osoby, uczą komunikacji interpersonalnej. Psycholog towarzyszy dziecku zarówno w radościach, jak i smutkach. Życzliwa osoba, która potrafi refleksyjnie i świadomie towarzyszyć dziecku w rozwoju może pomóc przekroczyć niejedną barierę, z którą na co dzień boryka się dziecko. Zajęcia prowadzone są metodami dostosowanymi do potrzeb dziecka i sytuacji. Zazwyczaj mają charakter zabawy.

  spotkanie 25 minut

  • PLN
 • Zajęcia wspierające rozwój dziecka

  Psychopsoty to zajęcia indywidualne oraz grupowe. Zajęcia z Psychologiem, to ważny element wprowadzający dzieci w temat relacji i komunikacji. Pracujemy bowiem nad kompetencjami społecznymi i emocjonalnymi. Rozwijamy „emocjonalną inteligencję”.

  Spotkania z psychologiem mające na celu poznanie dziecka, budowanie relacji zaufania do samego siebie i drugiej osoby, uczą komunikacji interpersonalnej. Psycholog towarzyszy dziecku zarówno w radościach, jak i smutkach. Życzliwa osoba, która potrafi refleksyjnie i świadomie towarzyszyć dziecku w rozwoju może pomóc przekroczyć niejedną barierę, z którą na co dzień boryka się dziecko. Zajęcia prowadzone są metodami dostosowanymi do potrzeb dziecka i sytuacji. Zazwyczaj mają charakter zabawy.

  spotkanie 55 minut

  • PLN
 • Przygotowanie do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie

  spotkanie 55 minut

  • PLN
 • Obserwacja psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym pod kątem poziomu rozwoju

  Diagnoza i obserwacja (możliwe, że będzie wskazanie do kilku spotkań – do ustalenia z Psychologiem)

  Podczas spotkań jest możliwe przeprowadzenie profesjonalnego badania i rozpoznanie potrzeb, mocnych stron i obszarów do pracy dziecka. Przekazane zostaną wskazówki do wykorzystania na co dzień przez rodziców.

  spotkanie 55 minut

  • PLN
 • Badanie dziecka pod kątem dziecka szczególnie zdolnego wraz z pisemnym dokumentem

  spotkanie 55 minut

  • PLN
 • Warsztaty dla Rodziców i Opiekunów

  Grupowa forma poznania siebie jako Rodzica. Zmierzamy ku temu, aby być refleksyjnym przewodnikiem i towarzyszem Dziecka w Jego rozwoju. Za myślą Janusza Korczaka: „Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszys­tkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”

  spotkanie 120 minut. Cena za osobę może się zmienić w zależności od liczebności grupy. 

  • PLN

Aneta Babiuk-Massalska
psycholog@radosneelfy.pl

Moje publikacje: