• Pedagog, Właściciel gabinetu

  Teresa Syguła

  Swoją przygodę z oświatą rozpoczęła od czteroletniego Studium Wychowania Przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna oraz dwuletnich studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego: „Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi”, które dały między innymi uprawnienia do zakładania przedszkoli i placówek integracyjnych. Nabierała doświadczeń pracując z dziećmi w szkołach publicznych i niepublicznych oraz placówkach terapeutycznych. Przez pięć lat była dyrektorem jednej z najlepszych szkół w Warszawie: Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus.

  Podnosząc swoje kwalifikacje ukończyła roczny kurs z zakresu terapii pedagogicznej, organizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

   

  Wśród licznych szkoleń, warsztatów, związanych  z doskonaleniem zawodowym, ukończyła  m.in.:

  • Coaching w zarządzaniu szkołą w ramach projektu: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie  – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia dyrektorów szkół i placówek“
  • Szkołę Tutorów I stopnia prowadzoną przez Collegium Wratislaviense

  Podczas warsztatów wyjazdowych, organizowanych dla dyrektorów przez Unię Europejskich Federalistów, miała możliwość przyjrzenia się z bliska  pracy kolegów (od przedszkola po Uniwersytet) w  Anglii, Finlandii, Estonii i Francji.

  Jej głównym celem i pasją jest wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie działań terapeutycznych i profilaktycznych. W obliczu wielu problemów edukacyjnych z jakimi borykają się najmłodsze dzieci tworzony gabinet wydaje się doskonałą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie, a w wymiarze osobistym będzie zwieńczeniem  wieloletniego doświadczenia  zawodowego.

   

  Oferta zajęć z pedagogiem:

 • Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

  Spotkania z rodzicami,  mające na celu wsparcie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w klasie 1 (szczególnie dotyczy rodziców  sześciolatków).

  Spotkanie 50 minut

  • PLN
 • Zajęcia wyrównawcze

  Zajęcia mające na celu wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia w szkole. Skierowane do uczniów klas 1-3.

  Spotkanie 45 minut

  • PLN

Teresa Syguła
pedagog@radosneelfy.pl

Moje publikacje: