• Logopeda

  Joanna Ratowska

  Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów logopedycznych na UW oraz dwuletniego studium pedagogicznego dla czynnych zawodowo nauczycieli. Ukończyła wiele kursów i warsztatów, m.in.: Metodę Ruchów Artykulacyjnych, J. Falany-Kozłowskiej dla dzieci dyslektycznych oraz z innymi zaburzeniami mowy, logorytmikę, muzykoterapię, arteterapię, pedagogikę zabawy, Metodę Tomatisa w pracy z dziećmi autystycznymi. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w żłobku i przedszkolu jako logopeda, instruktor zajęć logorytmicznych i muzykoterapeutycznych, zabaw integracyjnych dla rodziców z dziećmi. Prowadzi zajęcia z dziećmi żłobkowymi, przedszkolnymi, szkolnymi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Zajmuje się zarówno typowymi wadami wymowy, jak i opóźnionym rozwojem mowy czy zaburzeniami komunikacji.

   

  Oferta zajęć z logopedą:

   

 • Diagnoza logopedyczna

  Badanie dziecka, sprawdzające budowę aparatu artykulacyjnego, sposób połykania, oddychania i słuch fonematyczny, umiejętności artykułowania poszczególnych głosek. Obejmuje 1-2 spotkania, podczas których przeprowadzony jest wywiad z rodzicami oraz badanie logopedyczne.

  2 spotkania po około 60 minut

  • PLN
 • Terapia logopedyczna 

  Zajęcia mające na celu usunięcie wszelkich wad wymowy (m. in. seplenienie, reranie, kappacyzm, mowa bezdźwięczna, nosowanie, opóźniony rozwój mowy). Prowadzona jest 1-2 razy w tygodniu.

  Spotkanie 30 minut

  • PLN

Joanna Ratowska
logopeda@radosneelfy.pl

Moje publikacje: