• Terapeuta integracji sensorycznej

  Małgorzata Batory-Dominiak

  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku – pedagogika terapeutyczna. Terapią dzieci zajmuje się od 2008 roku. Swoje serce włożyła w pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, zespół Patau, zespół Edwardsa, zespół łamliwego chromosomu X) oraz terminalnie chorymi. Specjalizuje się w terapii integracji sensorycznej (posiada uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii wydane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej) oraz terapii ręki (Szkoła Terapii Ręki Agnieszki Rosy). W pracy terapeutycznej wykorzystuje różne formy terapii i wspomagania rozwoju dziecka (m.in. arteterapia, pedagogika Marii Montessori, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sheroborne). Stale poszerza wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu integracji sensorycznej i rehabilitacji. Prywatnie mama Ignasia i Michalinki. Z pasji – twórca własnoręcznie zrobionych zabawek i pomocy terapeutycznych. Z zamiłowania – władca wioseł i kapoka.

   

  Oferta zajęć z terapeutą:

   

 • Diagnoza Integracji Sensorycznej

  Kompleksowe badanie dziecka pod kątem procesów integracji sensorycznej. Trwa 2-3 spotkania. Składa się z kilku części: wywiad z rodzicami, próby kliniczne, testy południowokalifornijskie. 

  Cena za 2-3 spotkania

  • PLN
 • Terapia Integracji Sensorycznej

  Skierowana jest do dzieci, u których występują następujące trudności: 

  • nadwrażliwość lub podwrażliwość dotykowa, wzrokowa, słuchowa, przedsionkowa, niepewność grawitacyjna, nietolerancja ruchu, dyspraksja,
  • opóźniony albo zaburzony rozwój mowy,
  • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
  • opóźniony rozwój psychoruchowy,
  • z ciąży wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie,
  • niepełnosprawność umysłowa
  • ADHD
  • autyzm
  • zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera
  • mózgowe porażenie dziecięce

  Cena za spotkanie 50 minut.

  • PLN

Małgorzata Batory-Dominiak
is@radosneelfy.pl

Moje publikacje: